Rotterdamsebaan
Den Haag groeit. Het aantal inwoners neemt toe en de stad verwelkomt steeds meer bezoekers en bedrijven. Bereikbaarheid speelt hierbij een belangrijke rol. Een goed bereikbare stad of regio is aantrekkelijk, zal er economisch goed voorstaan en veel banen tellen. De Rotterdamsebaan maakt Den Haag en de regio beter bereikbaar door de snelwegen (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag met elkaar te verbinden.
Hierdoor verdeelt het verkeer van en naar de snelwegen zich beter en wordt de druk op de Utrechtsebaan minder. De stad en de regio blijven zo aantrekkelijk om er te wonen en te werken.
De bereikbaarheid van Den Haag is grotendeels afhankelijk van de Utrechtsebaan (A12). Nu rijdt 40% van het verkeer dat de stad dagelijks in- en uitrijdt via deze weg. Met als gevolg iedere dag files op de Utrechtsebaan. Ook woonwijken in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg stromen dan vol met sluipverkeer.
Rotterdamsebaan versus Utrechtsebaan
De Utrechtsebaan blijft de belangrijkste toegangsweg voor Den Haag, maar er is geen ruimte om deze weg verder uit te breiden. De Utrechtsebaan loopt door tot de rand van het centrum en sluit niet direct aan op de Centrumring. Hierdoor kan de dagelijkse stroom auto’s lastig zijn weg vinden tijdens spitsuren en andere drukke momenten.
Om te zorgen dat verkeer van en naar Rotterdam, Delft en Ypenburg een alternatief heeft, wordt de Rotterdamsebaan aangelegd. De Rotterdamsebaan loopt van het knooppunt Ypenburg met een tunnel onder Voorburg door en komt uit op de Binckhorstlaan. Daar sluit de nieuwe weg bij de Neherkade direct aan op de Centrumring. Door deze nieuwe verbinding kan het verkeer zich beter verdelen en is er tijdens bijvoorbeeld de spitsuren minder vertraging. Met de komst van de Rotterdamsebaan worden de wegen rond Den Haag uitgebreid en is er meer ruimte voor het verkeer.

Misschien vindt je dit ook leuk om te zien

Back to Top